Pitanje: Unutrašnja tišina je isto što i molitva i meditacija?

Šri Činmoj: Molitva, meditacija, koncentracija i kontemplacija jesu unutrašnja tišina. Spoljašnja tišina je posvećenost, služenje, delovanje. Posvetite sebe, ispunite Božiju Volju, ali tek nakon što saznate kakva je Božija Volja. Mi možemo da saznamo Božiju Volju samo praktikovanjem unutrašnje tišine. Inače, ako pokušamo da pomognemo čovečanstvu na naš način, mislićemo da služimo Bogu, dok ćemo samo uvećavati svoj ego. Mi kažemo: „Ja sam uradio ovo, ja sam uradio ono“. Važno je, međutim, sledeće: „Da li me je Bog inspirisao? Da li me je Bog ovlastio?“ Ako naša dela nisu nadahnuta od Boga, onda ih nadahnjuje naš ego. Onda će služenje koje dajemo svetu biti puno tame i nesavršenosti.

From:Šri Činmoj,Plameni talasi, deo 1, Agni Press, 1975
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/fw_1