Pitanje: Dakle, spoljašnja tišina, odnosno dinamična tišina, je u stvari božansko delovanje – ispunjavanje Božije Volje služenjem čoveku?

Šri Činmoj: Tačno. Uloga dinamične tišine je da ispuni Volju Boga u čovečanstvu. Ali, šta je Božija Volja, to saznajemo jedino od unutrašnje tišine, statične tišine. Kad saznamo Božiju Volju, onda je naša božanska dužnost da se posvetimo služenju čovečanstvu. Neki ljudi jedino hoće da meditiraju. Oni neće ništa da daju svetu. A opet, ima nekih koji hoće da daju, ali neće da meditiraju. To je ludost. Ako ne meditiramo, ako ne posedujemo ništa, kako ćemo onda išta dati? Ima mnogo ljudi na svetu koji su spremni da daju, ali šta oni imaju? Ima nekih ljudi koji su stekli nešto, a neće da to daju. Oni se ponašaju kao tvrdice. Oni se plaše da će ih svet pogrešno razumeti ili zloupotrebiti čim pokušaju da daju svoje blago neznalačkom svetu. Mi, međutim, moramo da odigramo svoju ulogu. Najpre treba da postignemo, potom treba da damo. Na taj način možemo da udovoljimo Bogu i ispunimo čovečanstvo.

From:Šri Činmoj,Plameni talasi, deo 1, Agni Press, 1975
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/fw_1