Pitanje: Možete li nešto reći o drugim svetovima ili drugim nivoima svesti?

Šri Činmoj: Ovo nije jedini svet; ima mnogo drugih svetova i drugih nivoa svesti. Kao što znamo ima sedam viših i sedam nižih svetova. Svaki svet ima sopstvenu vrstu ljubavi. Što više idemo, to više osećamo ljubav kao širenje svesti – stalno širenje, stalnu slobodu. A što niže idemo, to ćemo više videti ljubav kao nešto što nas vezuje, više ćemo videti sebe u nemilosti ljubavi. Kada se molimo i meditiramo, kada odemo duboko unutra, postajemo svesni lestvice svesti koja nas vodi do viših svetova. Sama svest je lestvica sa sedam prečki. I svaki put kada se popnemo jednu prečku više, znamo da smo u drugačijem svetu.

From:Sri Chinmoy,Pedeset brodova slobode do jedne Zlatne Obale, deo 3, Agni Press, 1974
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/ffb_3