Predgovor urednika prvom izdanju

Deset predavanja u ovoj knjizi su deo serije predavanja koja je Šri Činmoj 1974. bio pozvan da održi u pedeset država. U ovoj drugoj seriji predavanja su održana u januaru i februaru 1974. Pitanja u ovoj knjizi Šri Činmoju su postavljali studenti sa univerziteta na kojima je držao predavanja.

From:Sri Chinmoy,Pedest Brodova Slobode do jedne Zlatne Obale, deo 2, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/ffb_2