Pitanje: Kakvo je iskustvo Boga?

Sri Chinmoy: Šri Činmoj: Bog se može videti, osetiti i spoznati kao lično biće, najsjajnije, beskrajno lepše od ljudskog bića. A opet, možemo da iskusimo Boga kao beskrajno prostranstvo Svetlosti, Blaženstva, Moći, ili bilo koje druge božanske osobine. Svaki pojedinac će ostvariti Boga u ličnom i bezličnom aspektu. Ali, ako najpre mislimo na Boga u Njegovom ličnom aspektu lakše nam je, zato što mi trenutno prebivamo u konačnom. Ako možemo da zamislimo Boga kao osobu, onda od oblika možemo da odemo do aspekta bez oblika. Ali na ovoj tački, da mislimo na nešto bezoblično, na Boga kao beskrajno prostranstvo, za nas bi bila samo vežba mentalne gimnastike. Stvarnost raste u nama najefektivnije kada idemo na pravi način, od ličnog Boga do bezličnog Boga.

Bog ima sve. Ali kada dodirnete Boga - drvo, možda dobijete iskustvo Mira, dok će neko drugi imati iskustvo Blaženstva. Tako ćete reći da je Bog sav Mir, a on će reći da je Bog sav Blaženstvo. Ali, to je isti Bog, isti Cilj. Tokom dostizanja Cilja možemo da ga vidimo na različite načine, ali kada ga jednom uistinu dostignemo, možemo videti da je On sve. Potom, ako moramo da Ga opišemo, da damo definiciju, opisaćemo Boga - drvo u onom aspektu koji najviše volimo. Možemo da iskusimo sve, ali u našem izrazu, našem otkrovenju, otkrićemo aspekt koji najviše volimo.

Po mom shvatanju, Bog nije niko drugi sem nas samih, ne neka odvojena osoba. Bog, na koga mislimo, je naš najviši i najprosvetljeniji deo. Kada u ovom trenutku razmišljamo o sebi, mislimo na svoje telo, a ne na svoju dušu. Mi se poistovećujemo sve vreme sa svojim najnižim delom. Naše biće je nalik kući koja nam pripada. Uopšte ne koristimo treći sprat, već najviše vremena provodimo u podrumu ili na prvom spratu. Pošto tamo provodimo najveći deo vremena, osećamo da je podrum naša prava stvarnost. Ali, treći sprat je takođe naš, ako možemo samo da pronađemo put do tamo.

From:Sri Chinmoy,Pedest Brodova Slobode do jedne Zlatne Obale, deo 2, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/ffb_2