Deo VII — Pitanja i odgovori: Ruzvelt Univerzitet

Pitanje: Rekli ste da je dobro služiti Bogu. Ali da li je jedini način da služimo Boga da služimo Boga u drugim ljudima?

Šri Činmoj: Da. Međutim, samo ukoliko se molimo i meditiramo osetićemo da je Bog u svakome, da je On živa Stvarnost. Vi znate da je Bog svuda i u svemu, tačno. Ali ako se molite i meditirate, onda to mentalno uverenje postaje stvarna, živa istina za vas. Tada svesno služite svaku osobu upravo zato što znate i osećate da je Bog u njoj.

Ako ne vidite Lice Boga, Istine, Svetlosti, onda vaš fizički um neće biti uveren u vrednost stvari koje činite. Danas ćete nekome služiti a sutra ćete reći, „Oh, on je takva budala. On nema težnju, ništa! Zašto treba da mu služim?“ Ukoliko gledate na nekoga bez molitve i meditacije, odvojićete čoveka od duše. Ali, ako se molite i meditirate, videćete dušu, božanstvenost u tom čoveku, i nastojaćete da iznesete na površinu božanstvenost te osobe. Inače, biće nemoguće izneti na površinu unutrašnju božanstvenost nekoga kome služite.

Ukoliko se ne molite, ukoliko ne meditirate, onda vaš rad možda neće biti posvećeno služenje. A ukoliko nije posvećeno služenje, neće vam pomoći da načinite duhovni napredak. Mnogo je ljudi koji rade petnaest, šesnaest sati dnevno. Ali njihovo delanje nije posvećeno služenje. Oni samo mehanički rade da zarade novac i pobrinu se za svoje spoljašnje odgovornosti i tako dalje. Ali, ako želite da stvarno posvetite svoj život Bogu i čovečanstvu, onda molitva i meditacija moraju da budu na prvom mestu.

From:Sri Chinmoy,Pedest Brodova Slobode do jedne Zlatne Obale, deo 2, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/ffb_2