Pitanje: Kako ljudsko biće može da funkcioniše na Zemlji, a da ne koristi um?

Šri Činmoj: Ne smemo da mislimo da smo postali budale kada nema ničega u našem umu, ili da ćemo se ponašati kao idioti. To nije istina. Ako možete da zadržite miran i utišan um deset, ili petnaest minuta, kažem vam da će u vama osvanuti novi sveti. Ovo je koren svog duhovnog napretka. Trenutno možete da održite svoj um mirnim i utišanim samo nekoliko trenutaka, ili jedan minut. Ali ako možete da ostanete mirni, staloženi, smireni pola sata, ili čak petnaest minuta, uveravam vas da će unutar vaše smirenosti moći da raste jedan novi svet sa neverovatnom božanskom svetlošću. Kada nemate nijednu misao u umu, molim vas da ne osećate da ste potpuno izgubljeni. Naprotiv, osetite da se nešto božansko priprema u vašoj čistoj i težećoj prirodi. Ne možete da očekujete trenutne rezultate. Zemljoradnik poseje seme, a zatim čeka; on nikada ne očekuje da odmah ima prinos. Treba nekoliko nedelja, ili nekoliko meseci da proklija. Vaš um može da bude kao plodno polje. Ako posadite seme tišine i staloženosti i strpljivo ga gajite, pre ili kasnije sigurno ćete požnjeti obilnu žetvu prosvetljenja.

From:Sri Chinmoy,Pedest Brodova Slobode do jedne Zlatne Obale, deo 2, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/ffb_2