Deo VI — Pitanja i odgovori: Universitet Prinston

Pitanje: Kako možemo da imamo više radosti i manje napetosti u našem svakodnevnom životu?

Šri Činmoj: Više radosti možemo da imamo jedino u samodavanju, a ne u zahtevanju. Kada postoji napetost, to je zato što želimo da se nešto uradi naš sopstveni način, dok drugi žele da se to uradi na njihov način. Napetost počinje u umu, jer mi vidimo svetlost na jedan način, a drugi je vide na drugi način. Zato nema mira, nema spokoja, postoji jedino napetost.

Napetost, takođe, dolazi kada želimo da uradimo nešto za tren oka za šta je potrebno dva sata, ili dva dana. Moramo da znamo da Bog to nije tako zamislio. Bog želi da upotrebimo dva sata, ili dva dana da bismo to postigli. Ako možemo da imamo na umu Božji Čas, a ne naš sopstveni čas, steći ćemo radost. Napetost odlazi iz uma tragaoca jedino kada poznaje umetnost predaje Božjoj Volji.

Treba da shvatimo da Bog deluje ne samo kroz nas već i kroz druge. Bog takođe deluje i kroz naše tzv. neprijatelje. Ali, to nisu naši pravi neprijatelji. Naši pravi neprijatelji su sumnja, strah, teskoba i briga. Kada ne pokušavamo da usavršimo druge, već se samo trudimo da usavršimo sopstveni život, imaćemo radost. Takođe, ako ne očekujemo ništa od drugih, već sve jedino od Boga, imaćemo radost. Ako možemo da osetimo da nismo neophodni, da svet bez nas može da funkcioniše savršeno dobro, imaćemo radost. Na ovaj način možemo da steknemo radost u izobilju u našem duhovnom životu.

From:Sri Chinmoy,Pedeset brodova slobode do jedne Zlatne Obale, deo 1, Sri Chinmoy Centre, New York, 1974
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/ffb_1