Filozofija, Religija i Duhovnost

Dragi tragaoci za najvišom Istinom, dragi braćo i sestre, želim da održim kratko predavanje o filozofiji, religiji i duhovnosti. Kao što svi znate, filozofija je velika tema. Religija je je velika tema. Duhovnost je velika tema. Vreme mi neće dozvoliti da se dovoljno posvetim ovim uzvišenim temama. Ipak ću, s vašim ljubaznim dopuštenjem, vašom srdačnom dobrom voljom, nekoliko reči sa duhovne tačke gledišta reći o svakoj od tih tema.

Filozofija je u mislećem umu. Filozofija je svojstvo tragalačkog uma. Filozofija je za prosvetljujući um.

Religija je naš svesni ili nesvesni odgovor na prizivajuću Svetlost. Religija je naše čvrsto verovanje u uzvišena iskustva naših prethodnika. Religija je naše veliko zadovoljstvo zbog naše slavne prošlosti.

Duhovnost je u srcu koje teži. Duhovnost je od duše koja oslobađa. Duhovnost je za Boga koji ispunjava i obesmrćuje.

Zaljubljenik u filozofiju priča o Božijoj Viziji. Zaljubljenik u religiju govori o Božijoj Moći. Zaljubljenik u duhovnost priča o Božijoj Samilosti. Zaljubljenik u filozofiju želi da vidi Božije Lice. Zaljubljenik u religiju želi da vidi Božije Oko. Zaljubljenik u duhovnost želi da raste u Božije sve-samilosno Srce.

Čovek filozof je sanjar. Religiozan čovek je posmatrač. Duhovan čovek je božanski zaljubljenik. Božanski sanjar, božanski posmatrač i božanski zaljubljenik su dobri prijatelji.

Čovek filozof želi da vidi visinu života. Religiozan čovek želi da vidi dubinu života. Duhovan čovek želi da vidi stvarnost života i stvarnost u životu.

Postoji ljudska filozofija i postoji božanska filozofija. Ljudska filozofija je suvo parče drveta. Ljudska filozofija je cilj bez duše. Božanska filozofija je plodonosno drvo. Božanska filozofija je sve-prosvetljujući život i sve-ispunjavajući cilj. Božanska filozofija zna da je njen Izvor transcendentalna Tišina. Božanska filozofija zna da je njen Izvor transcendentalno Blaženstvo.

Postoji ljudska filozofija i postoji božanska filozofija. Ljudska filozofija je suvo parče drveta. Ljudska filozofija je cilj bez duše. Božanska filozofija je plodonosno drvo. Božanska filozofija je sve-prosvetljujući život i sve-ispunjavajući cilj. Božanska filozofija zna da je njen Izvor transcendentalna Tišina. Božanska filozofija zna da je njen Izvor transcendentalno Blaženstvo.

Postoji ljudska religija i božanska religija. Ljudska religija je samouzdizanje bez osnove. Ljudska religija je beživotno pouzdanje. Božanska religija je stalno proglašenje Boga iz same dubine tragaočevog srca. Upravo u najdubljim kutcima svoga srca tragalac proklamuje Božiju Stvarnost, Božiju Božanstvenost, Božiju Besmrtnost.

Postoji ljudska duhovnost i božanska duhovnost. Ljudska duhovnost, u ime Boga, obmanjuje čovečanstvo. Ljudska duhovnost, u ime Boga, obmanjuje svoje sopstveno istinsko biće nudeći lažno Bogoostvarenje čovečanstvu koje teži. Božanska duhovnost zna da u Božiji odabrani Čas svaki sledbenik religije biće preplavljen beskrajnom Svetlošću, Mirom i Blaženstvom. Božanska duhovnost je potpuno svesna činjenice da je svaki praktikant duhovnosti svesni, odabrani instrument Boga, vapeći za zorom Života besmrtnog ovde na Zemlji.

AČoveku istinske filozofije, čoveku istinske religije i čoveku istinske duhovnosti potreban je Bog. Za njih ne postoji drugi izbor.

Presrećan sam što znam da je državni moto Kolorada „Ništa bez Božanstva.“ Bez Boga, bez Unutrašnjeg Navigatora, mi smo ništa. Sa Unutrašnjim Navigatorom, mi smo sve. Bog je drvo Ostvarenja, a to drvo Ostvarenje ima mnogo grana. Filozofija, religija i duhovnost su tri grane Boga drveta Ostvarenja. Čovek filozofije može da sedi ispod grane filozofije, čovek religije može sedeti ispod grane religije, a čovek duhovnosti može da sedi pod granom duhovnosti. Upravo u zaštiti i zaklonu Božanstva možemo da rastemo u Besmrtnost.

> Ljubav

> Ljubav srca polaže pravo na Boga a ne krivi Boga.

> Ljubav uma sumnja u Boga ujutru, boji se Boga posle podne, mrzi Boga uveče i plače za Božijom Ljubavlju u ponoć.


FFB 117. Univerzitet Kolorada, Odeljenje Za Fiziku,Boulder, Kolorado,

From:Sri Chinmoy,Pedeset Brodova Slobode do jedne Zlatne Obale, deo 4, Agni Press, 1974
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/ffb_4