Pitanje: Da li učenici pate kada prime nebožanske sile od drugih učenika?

Šri Činmoj: Da, ako primiš nebožanske sile od nekoga, patićeš. Ako vrata držiš otvorena i neko uđe i napravi ti štetu u sobi, ti ćeš patiti. Sa druge strane, ti takođe možeš da napraviš štetu drugima.

Učenici se bore uveliko. Ponekad kada meditiram, vidim kako se učenici bore u vitalnom svetu. Mnogo puta sam video momke koji se bore protiv momaka, devojke koje se bore protiv devojaka i momaka i devojke kako se žestoko bore. Ponekad, na moje veliko zaprepašćenje, devojke pobede mladiće. Ovo nisu izmišljotine; apsolutno je tačno.

Počneš s ljutnjom, i čuvaš je nekoliko sati. Potom će se desiti da ćeš tokom spavanja, nesvesno nekoga napasti. Ja sam tada kao veoma star deda. Ne znam čiju stranu da zauzmem. Kažem vam ljudi, „udarite mene, onda će vaša ljutnja prestati.“ Ja sam prava osoba da uzmem vaše nebožanske sile. Ja sam univerzalna kanta gde treba da bacite vašu ljutnju. Ali neki od vas ne slušaju. Prekjuče sam video takvu borbu. Ponekad započinje s ljubomorom, ponekad započinje sa nesigurnošću, nekad sa vezanošću, vitalnom vezanošću. Onda postaje osujećenje. Dakle, ovo su glavni razlozi zašto se, u unutrašnjem svetu, strašne svađe događaju među učenicima.

From:Sri Chinmoy,Ego i popustljivost prema sebi, Agni Press, 1977
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/esc