Pitanje: Zašto me ponekad napadne osećanje agresije?

Šri Činmoj: : U tvom slučaju agresija nije u tebi. Ove sile te napadaju od spolja. Moraš jedino da spustiš više mira u svoj sistem. Agresija obično dolazi kada pojedinac oseća da zna istinu i da drugi ne prihvataju istinu. On želi da ispravi svet i da vaja svet na svoj sopstveni način, ali svet možda ne prihvata njegovu svetlost, ili svet možda oseća da on nema svetlosti.

Ti znaš istinu na jedan način, i ako drugi ne prihvataju tvoju svetlost na način na koji ti želiš da je daješ, onda odmah agresivna osobina u tebi izlazi na površinu. Ali moraš da osećaš da ukoliko želiš nešto od života, tvoj način da to ostvariš nije možda uvek ispravan način. I čak ako je tvoj način ispravan, da tako kažem, zašto bi trebalo svako da prihvati tvoj način? Niko na Zemlji nije nezamenljiv osim Boga. To je najbolja mudrost, najviša mudrost. Ako napustiš telo, ako ja napustim telo, ako on, ona ili bilo ko napusti telo, Božija tvorevina će ipak nastaviti dalje. Ovo znači da ja nisam nezamenljiv, ti nisi nezamenljiv, niko nije nezamenljiv. Ako gledaš svet na taj način, onda ćeš imati mir uma.

Ponekad očekujemo nešto od sveta i zbog toga što imamo svetlost, osećamo da je naše očekivanje u redu. „Učinio sam tako mnogo za svet, pokazujem svetlost. Ne dajem svetu tamu, dajem mu svetlost. Kako to da je svet ne uzima?“ Ali moramo da znamo da drugi možda nisu spremni za svetlost. U ovom slučaju, moramo da budemo ponizni. „Ako on ne prihvata ovu svetlost koju ja imam, on neće umreti. U isto vreme, dajući mu ovu svetlost, ne radim ništa izuzetno veliko ili dobro. Ako Majka Zemlja ne prima ovu svetlost od mene, Majka Zemlja neće potpuno propasti ili osiromašiti."

Reći ćeš, „Želeo sam da dajem i to je bila Božija želja, ali ova osoba ne prihvata moju svetlost. Zato sada moram da navedem sebe da osećam da nisam nezamenljiv. Kad kucne Čas, Sam Bog će ili dati Svetlost direktno ovoj osobi, ili će možda ta osoba primiti pomoć od mene neki drugi put.“

Jedino kroz posvećenu, bezuslovnu predanost možemo da udovoljimo Svevišnjem, Najvišem Apsolutnom. Kada ponudimo Njemu našu stalnu bezuslovnu predanost, tad jedino mi postajemo nezamenljivi u Njegovom Oku.

Stoga, ako potpuno umanjimo svoju sujetu, imaćemo mir uma. A kad imamo mir uma, ne može da postoji agresija. Agresivne sile neće moći da uđu u nas od spolja, i agresivne sile koje već imamo u sebi biće prosvetljene kroz samilost, brižnost i osećanje jedinstva.

From:Sri Chinmoy,Ego i popustljivost prema sebi, Agni Press, 1977
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/esc