Ego i samozadovoljstvo

Pitanje: Guru, kako mogu da utišam svoj ego?

Šri Činmoj: Ego o kojem ti govoriš je tvoj mali ego. Ego koji te vezuje, ego koji želi da ti vezuješ druge, zove se mali ego: “Ja”, “moje”, moje porodica, moji rođaci, moj bliski svet. Ali umesto što misliš na taj ego, misli o velikom egu, božanskom egu. „Ja sam Božiji sin. Ja sam Božija ćerka. Bog je univerzalan. Ako je moj Otac univerzalan, ja sam takođe univerzalan. Ispod časti mi je da ograničim sebe na bilo kog pojedinca ili na nekoliko osoba. Ponudiću sebe celom čovečanstvu. To jest, služiću Bogu u čovečanstvu. Mogu da učinim samo božansku stvar. Bilo šta što je nebožansko, ne mogu da uradim zato što je za mene Bog sav božanski.“

Kad si svesno u jedinstvu sa nečim ogromnim, beskrajnim, onda sićušan ego automatski nestaje. Stoga, svakog dana misli na tvoje jedinstvo sa Bogom. Otac može da bude milioner, a dete zna da će mu, kad odraste, otac sigurno dati milion dolara. Ali u ovom trenutku, dete to ne može da ima jer nije dovoljno zrelo. Upropastiće sve. Pošto si dete Boga, sve što Bog ima i što Bog jeste, pripada tebi. Ali trenutno nisi zreo, pa to ne možeš da koristiš.

Stupio si u duhovni život i plačeš za beskrajnim Mirom, Svetlošću i Blaženstvom. Ovo nisu neodređeni pojmovi. Na kraju će ti biti dostupni. Onda će ovaj mali ego, koji želi da bude zadovoljan sa penijem ili pet centi, automatski nestati. Kad beskrajni Mir, Svetlost i Blaženstvo osvanu u tebi, tada nećeš pokušavati da bilo šta poseduješ. Tvoj sićušni ego nestaće u tvom jedinstvu sa Svevišnjim.

From:Sri Chinmoy,Ego i popustljivost prema sebi, Agni Press, 1977
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/esc