Nauka i Duhovnost26

Čovekova naučna i duhovna dostignuća predstavljaju svesnu svetlost inspiracije i moć težnje Božanske pobude usmerene ka dva cilja: ka ostvarenju nebrojenih potreba i beskrajnih sposobnosti tela i ka ispoljavanju transcendentalne vizije duše o Onostranom u srcu i u neposrednosti današnjeg trenutka ovde na Zemlji.

Nauka je dragocenost na Zemlji koju pokreće blistava imaginacija i koju povlači njeno vlastito rastuće iskustvo. Duhovnost je dragocenost na zemlji koju ispunjujuća težnja donosi iznutra, a kasnije se iznese na površinu, gde može da postane jedno sa Bogom koji je Polje Iskustva, sa Bogom koji je Iskustvo, i sa Bogom koji stiče Iskustvo.

Živo se sećamo da smo videli nauku kako veoma brzo napreduje dok ljudska sreća uznemiravajućom brzinom opada. Današnji svet vidi treperavi plamičak sveće duhovnosti, ali, svet sutrašnjice biće preplavljen svetlošću duhovnosti. To je predodređeno i proglašeno.

Nauka se trenutno pretežno bavi materijalnim svetom. Šta je uopšte materijalni svet? To je svet koji ne veruje u mogućnost i neizbežnost božanskog života. Duhovnost se trenutno uglavnom bavi unutrašnjim svetom. Šta je unutrašnji svet? Unutrašnji svet je svet koji tvrdi da je verovatnoća božanskog života danas na zemlji nesumnjivo nerealna, ali da će sutra božanski život biti moguć, prekosutra ostvariv, a već dan nakon toga neizbežan.

Nauka ima sposobnost da pokaže čovečanstvu puni razvoj mentalnog života. Duhovnost ima sposobnost da pokaže čovečanstvu mogućnost i neminovnost života koji nadilazi um, supramentalnog života.

Spoljašnji napredak i zemaljska otkrića hitro slede plodnu imaginaciju unutar sveta nauke. Unutrašnji napredak i samootkrovenje rado slede duševnu težnju unutar sveta u nama, unutar sveta duhovnosti.

Nauka i moderni život su jedno drugom prosto nezamenjivi. Moderni život je oko; nauka je moć viđenja. Duhovnost i život čovečanstva će jedno drugom u budućnosti biti nezamenjivi. Život čovečanstva u budućnosti biće svest koja je u potpunosti probuđena; njena vodeća i ispunjavajuća duša biće duhovnost.

Nauka je sama po sebi postala umetnost, a ta umetnost sada mora da stane uz sve druge umetnosti. Bez pomoći nauke, nijedna umetnost u modernom svetu ne može da doživi svoj puni izraz. Duhovnost je vrhunska umetnost preobražaja naše prirode. Bog Vrhunski Umetnik upotrebljava duhovnost da bi svetu otkrio čovekovu utelovljenu božansku Stvaranost i transcendentalnu Istinu.

Da bi zadovoljio svoje ostvarive spoljašnje potrebe, čovek gorko zapomaže nauci. Da bi zadovoljio svoje lične unutrašnje potrebe, čovek bespomoćno plače duhovnosti.

Sumorni očaj nemilosrdnog uništenja i neuporedivi zanos spoljašnjeg ljudskog ispunjenja imaju zajedničkog prijatelja: nauku. Nadom ispunjena izvesnost nove i čiste tvorevine i blaženstvo unutrašnjeg božanskog ispunjenja koje osnažuje, hrani, preobražava i ispunjava život imaju zajedničkog prijatelja: duhovnost.

Nauka i duhovnost moraju se sjediniti. One su potrebne jedna drugoj. Nepotpune su jedna bez druge. Zajedno, ne samo da su vrhunski potpune, već su i božanski plodne. Nauka je Telo Boga. Duhovnost je Duša Boga. Nauka je takođe i Bog Telo. Duhovnost je takođe i Bog Duša. Bog Duša potreban je Bogu Telu da bi spoznao Sebe, Svoju Individualnost. Bog Telo je potreban Bogu Duši da bi ispunio Sebe, Svoju Ličnost.

Božija Duša i Bog Duša u tišini kažu Bogu: "Voleli smo Te ranije i uvek ćemo Te voleti."

Božije Telo i Bog Telo uzvikuju: "Bože, volimo Te sada i ova naša ljubav zauvek će trajati."

U svetu Noći i Borbe, nauka kaže duhovnosti: "Budalo jedna! Savršen si davež!"

U svetu Noći i Borbe, duhovnost kaže nauci: "Nitkove jedan! Ispod časti mi je da pričam sa beživotnim kamenom!"

U svetu Svetlosti i Blaženstva, nauka kaže Duhovnosti: "Brate, potrebna mi je tvoja Mudrost."

U svetu Svetlosti i Blaženstva, Duhovnost kaže nauci: "Sestro, potrebna mi je tvoja sposobnost."


EL 26. Hunter College, New York, New York, 6 March 1970.

From:Sri Chinmoy,Svetlost Istoka za um Zapada, Agni Press, 1973
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/el