Tajna Unutrašnjeg Mira11

Drage sestre i draga braćo, pokazaću vam kako da ostvarite unutrašnji mir sada i ovde. Moja pomoć nije savet. Istina je da su svi nesebični i krajnje darežljivi kada treba davati savet. Tako ni ja, na žalost, nisam izuzetak. Ja se, opet, potpuno slažem sa Česterfildom koji kaže: “Savet je retko dobrodošao, a oni kojima je najpotrebniji, najmanje ga vole.”

This world of ours has everything except one thing: peace. Everybody wants and needs peace, whether he be a child or an octogenarian. But the idea of peace is not the same for each individual. It sadly differs. A child’s idea of peace is to beat a drum. Beating a drum brings him joy, and this joy is his peace. An old man’s idea of peace is to sit quietly with his eyes and ears closed, so that he can escape the fond embrace of the ugly and restless world. General Ajzenhauer se izrazio o miru: “Imaćemo mir, čak i ako budemo morali da se borimo za njega.”

Nepobedivi Napoleon je uzviknuo: “U kakvoj smo tek sad zbrci: proglašen je mir.”Sin Božiji nas je poučio: “Blagosloveni mirotvorci, jer oni će naslediti Zemlju.”

Neko je vrlo prikladno rekao: „Što više težimo miru na Zemlji, to se više čini da je golub mira rajska ptica.“

Možemo biti uvereni da mir nije isključivi monopol Neba. Naša Zemlja je izuzetno plodna. Mir ovde na Zemlji možemo uvećavati u neizmernoj meri.

Došao sam da održim govor o unutrašnjem miru. Želim da uputim svoj govor duhovnim tragaocima u svima vama. Iskreni tragalac za mirom nužno mora biti i tragalac za ljubavlju. Ljubav ima još jedno ime: žrtva. Kada je žrtva čista, ljubav je sigurna. Kada je ljubav božanska, u žrtvi ne može biti ni “mog” ni “tvog”. Ljubav je tajna jedinstva. Žrtva je snaga jedinstva. Samoljublje je samopovlađivanje. Samopovlađivanje je samouništenje. Ljubav prema Bogu je tragaočeva najveća prilika da ostvari Boga.

Žrtvujemo svoje dragoceno vreme da bismo zaradili novac. Žrtvujemo svoj teško stečeni novac da bismo se bacili u koštac s vremenom. Da bismo išta stekli iz spoljašnjeg sveta, moramo nešto dati od sebe. Slično tome, u unutrašnjem svetu nudimo svoju težnju u zamenu za Bogoostvarenje. Bog Lično je upalio plamen naše težnje. Takođe, od Boga direktno stičemo i plod našeg ostvarenja. Bog je Onaj koji nas nadahnjuje. Bog je Onaj koji večno pruža. Bog je Onaj koji večno prima u nama. Bog koristi težnju da bi nas odveo Sebi. Bog koristi ostvarenje da bi Sebe doveo nama. Bog je žrtva kada živimo u svetu težnje. Bog je žrtva kada živimo u oblasti ostvarenja. Ali Bog kaže da žrtva kao takva ne postoji. Samo jedno postoji ovde na zemlji i tamo na Nebu, a to je jedinstvo, ispunjenje unutar jedinstva i ispunjenje samog jedinstva.

Postoje četiri vrste tragalaca: jadni, nesposobni, oni koji obećavaju i oni koji ispunjavaju. Jadni i nesposobni treba da budu strpljivi; treba da čekaju na Božiji Čas. Oni koji obećavaju i oni koji ispunjavaju već pevaju i igraju unutar Božijeg Časa. Oni neprekidno meditiraju na Boga. Takav je njihov unutrašnji život ostvarenja. Oni duševno i spontano rade za Boga. Takav je njihov spoljašnji život otkrovenja.

Naš ispitivački i sumnjičavi um uvek oskudeva u miru. Naše srce ispunjeno ljubavlju i posvećenošću uvek je preplavljeno unutrašnjim mirom. Ako naš um ima sva pitanja, naše srce ima sve odgovore. Odgovori su savršeni upravo zato što dolaze direktno iz duše koja vidi Istinu i živi u Istini. A Istina je, i samo Istina, Cilj nad ciljevima.

Ako hoćete da imate unutrašnji mir, onda morate da sledite stazu duhovnosti. Duhovnost je odgovor. Tri doba čoveka su: prerano, prestaro i prosečno doba. Za prerano doba duhovnost je hokus pokus. Za prestaro doba duhovnost je nešto suvoparno, nesigurno i mračno. A za prosečno doba duhovnost je samozaborav, samoporicanje i samouništenje.

Pravi tragalac će, međutim, reći da je duhovnost nešto normalno, prirodno, spontano, plodno, pregledno, luminozno, božanski samosvesno, samopotvrđujuće i samotvorno. Ako imate duhovnog učitelja koji može da vam pomogne i da vas vodi, onda ste veoma srećni. Slušajte ga uvek, sve do poslednjeg daha. Ako prestanete da uzimate od njega savet, vi ćete biti na gubitku, a ne on. Čak je i u običnom ljudskom životu čoveku potreban učitelj, mentor. Dosta je istinito ono što je Vinston Čerčil jednom rekao: “U to vreme bio je mudriji nego što je sada. Često je imao običaj da posluša moj savet.”

Ako nemate duhovnog Učitelja i ako vam nije stalo da ga imate, onda vas molim da u svakom trenutku u apsolutnoj tišini osluškujete naloge svoje duše. Vi hoćete mir i mir vam je potreban. Da biste stekli mir, morate imati slobodan pristup sopstvenoj duši. Da biste imali slobodan pristup svojoj duši, morate da imate unutrašnju tišinu. Da biste imali unutrašnju tišinu, neophodna vam je težnja. Da biste dobili težnju, potrebna vam je Milost Božija. Da biste stekli Božiju Milost morate osećati da ste Božiji i samo Božiji, uvek!

Sada smo u Konektikatu. Načelo Konektikata je vrhunski značajno. Moje srce odanosti i moja duša ljubavi pevaju ovo nenadmašno načelo: Qui Transtulit Sustinet — “Ko presadi, održava.” Bog je presadio Istinu na Zemlju i On je održava pomoću Ljubavi. U njihovom spoju leži tajna unutrašnjeg mira.


EL 11. University of Connecticut, Storrs, Connecticut, 19 April 1969.

From:Sri Chinmoy,Svetlost Istoka za um Zapada, Agni Press, 1973
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/el