Pitanje: Kako možemo da udružimo um i srce?

Šri Činmoj: Postoje dva načina. Jedan način je da srce uđe u um. Drugi način je da um uđe u srce. Uzmimo da je srce majka, a um dete. Ili dete mora da pođe majci, koja je smirena, tiha i puna ljubavi, ili majka mora da pođe detetu, koje je u ovom trenutku nesigurno, sumnjičavo i nemirno.

Kad majka dođe detetu, tad dete – a to je um – mora da oseti da je majka – srce – došla sa dobrim namerama: da smiri um, da ga oslobodi, da ga ispuni na božanski način. Ako sumnjajući i uznemireni um oseća da je srce došlo da mu dosađuje, a da je njegov nemir nešto veoma dobro, što želi da zadrži, on je izgubljen. Ako je dete nemirno, puno sumnje, podozrenja, ako gaji sve te nebožanske osobine i oseća da su to njegove najbolje osobine, šta sirota majka može? Srce ima dobru nameru da preobrazi sumnje uma u veru i ostale njegove nebožanske osobine u božanske osobine. Ali, um mora da bude spreman; on mora da oseti da je srce došlo sa namerom da ga učini boljim.

Drugi način je da se detetu dopusti da prođe kroz sve negativno i destruktivno – strah, sumnju, podozrenje, ljubomoru, nečistotu. Na kraju dete dolazi do tačke kad oseća da mu je krajnje vreme da pođe nekom ko može da mu pruži nešto bolje. Ko je taj neko? Majka, srce. Majka je više nego voljna da prosvetli svoje dete. Ako um teži, on će smesta osetiti da je srce majka, prava majka. A srce će uvek osećati da je um dete kome je potrebna pouka.

Oba načina su efikasna. Ako je um spreman da uči od srca, srce je uvek više nego rado da ga pouči. Majka je spremna da pomogne detetu, da služi dete dvadeset i četiri časa dnevno. Dete se, međutim, ponekad iznervira, postane neposlušno ili tvrdoglavo, oseća da zna sve i da nema ništa da nauči ni od koga drugog. Ali, um mora da uči od nekog drugog. Čak i majka, srce, stiče znanje od nekog drugog – od duše, koja je sva svetlost. Recimo da je duša baka. Majka uči od bake, a dete uči od majke. Duša uči srce, a srce uči um. Najbolji način da udružimo um i srce je da njihov odnos vidimo kao odnos majke prema detetu.

From:Sri Chinmoy,Onostrano u nama — Zbirka tekstova 1964-1974, Agni Press, 1975
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/bw