Pitanje: Šta je to nesvesnost?

Šri Činmoj: Nesvesnost je stanje svesti u kome nema svetlosti, ni zračka svetlosti.

From:Sri Chinmoy,Onostrano u nama — Zbirka tekstova 1964-1974, Agni Press, 1975
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/bw