Pitanje: Koji je najbolji način da sprečimo loše misli da nas napadaju?

Šri Činmoj: TMisli koje nisu produktivne, misli koje su štetne, misli koje su razorne, misli koje su budalaste, misli koje su negativne mi moramo da kontrolišemo. Te misli mogu da dođu spolja i uđu u nas; ili, možda su već u nama i naprosto izlaze na površinu. Lakše je kontrolisati misli koje dolaze spolja nego one koje su već u nama. Ako neka nebožanska misao dođe spolja, moramo da osetimo da, kao svoju zaštitu, imamo štit pravo pred sobom, posebno ispred čela. Ako osećamo da je naše čelo nešto ranjivo, tanano, izloženo, uvek ćemo podlegati lošim mislima. Ali, onog trenutka kad svesno navedemo sebe da osetimo da je to čelo štit, čvrsti zid, loše misli neće moči da uđu u nas. Moramo da navedemo sebe da svesno osećamo da smo zaštićeni čvrstim zidom ili tvrđavom sa mnogim vojnicima. Moramo da budemo svesno budni, pa kad naiđe neki napad loših sila, moramo da znamo da u sebi imamo vojnike koji su jači od njih. Najjači vojnici su naša čistota, naša iskrenost, naša težnja i naša žarka želja za Bogom. Ti božanski vojnici u nama biće na oprezu kad se pojavi neka loša misao i oni će biti naši čuvari.

Teže je izbaciti misli koje su već u nama i stvaraju nam probleme, ali mi to možemo da uradimo. Možemo da to uradimo produženjem naše svesti. Mi imamo telo, a unutar tog tela su loše sile koje su uzele oblik misli. Svesnim naporom svoje težnje trebalo bi da protegnemo našu fizičku svest, kao kad rastežemo neku elastičnu traku, sve dok ne osetimo da se čitavo naše telo proteglo u beskonačnost i postalo samo beli list beskrajno protegnute svesti. Ako možemo da to učinimo, videćemo da je naša svest sama čistota.

Svaka čista misao, svaka čista kap svesti, za nečistotu ili loše misli u nama je kao otrov. Mi se plašimo nečistih misli, ali se nečiste misli još više plaše naše čistote. Nama se često dešava da se poistovetimo sa našim nečistim mislima, a ne sa našim čistim mislima. Ali, onog trenutka kad se naše fizičko biće poistoveti sa čistotom, kad možemo da kažemo: «Ova čista misao predstavlja mene», nečistota u nama smesta umire. Loše misli su u nama upravo zato što se poistovećujemo sa tim mislima. Ako se poistovetimo sa nečim drugim, one smesta moraju da nas napuste.

From:Sri Chinmoy,Onostrano u nama — Zbirka tekstova 1964-1974, Agni Press, 1975
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/bw