462

Oslobođena duša obično ne mari za ispoljavanje Boga na zemlji. Ona oseća da je, kad postigne oslobođenje, njena uloga u kosmičkoj Drami okončana. Ostvarena duša vapi za ispoljavanjem Boga. Ona oseća da je, kad postigne ostvarenje, njena uloga u kosmičkoj Drami tek započela na ispravan način.

Oslobođena duša je slobodna od mreža neznanja, a istovremeno se veoma čuva od divljeg neznanja. Ostvarena duša je otkrila svoju unutrašnju božanstvenost, koja je preplavljena Božijom svevidećom Vizijom i sveispunjujućom Stvarnošću.

Oslobođena duša koristi Boga u skladu sa svojom sposobnošću. Ostvarena duša koristi Boga samo kad to traži Bog Lično.

Ljudsko i nestvarno u nama nestaju u oslobođenju.

Božansko i svarno u nama počinju u ostvarenju.

From:Sri Chinmoy,Onostrano u nama — Zbirka tekstova 1964-1974, Agni Press, 1975
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/bw