Pitanje: Ima li neke razlike između oslobođenja i ostvarenja, ili je to jedna te ista stvar?

Šri Činmoj: Velika je razlika između oslobođenja i ostvarenja. Oslobođenje je mnogo niže od ostvarenja. Čovek može da postigne oslobođenje u jednoj inkarnaciji, a ostvarenje u nekoj narednoj inkarnaciji. Ili, čovek može da postane i oslobođen i ostvaren u istoj inkarnaciji. Ali, nije moguće da se postigne ostvarenje, a da se pre toga ne postigne oslobođenje. Ponekad će neki velki duhovni Učitelj, ako zaista bude imao sreće, dovesti sa sobom nekoliko zaista oslobođenih duša da mu pomognu u njegovom ispoljavanju. Šri Ramakrišna je, na primer, doveo odozgo Vivekanandu i Bramanandu. Neke od tih oslobođenih duša koje ulaze u zemaljsku arenu sa velikim Učiteljima ne mare za ostvarenje. One dolaze jedino da pomognu. Druge, poput Vivekanande, hoće i ostvarenje.

Oslobođena duša je oslobođena od neznanja, od svetovnih, nebožanskih osobina. Oslobođena duša će inspirisati druge svojim prisustvom. Ona će ih inspirisati da budu čisti, jednostavni, dobrodušni i puni ljubavi. Iz nje će se izlivati ogromna čistota i vedrina i drugi će želeti da je dodirnu, govore sa njom, gledaju je u lice. Može se reći da je oslobođena duša mnogo više od sveca. Istina, svetovna tama, nečistote i druge stvari neće ući u oslobođenu dušu, jer će ona sve vreme biti na oprezu kako im ne bi dopustila da uđu. Ali, ostvarena duša je mnogo viša. Ona je svesni nerazdvojni deo Boga.

Oslobođena duša zna da postoji jedna posebna soba u kojoj boravi i ima svoj oltar. Ona zna da takođe postoji i kuhinja, koja je skroz prljava i puna nečistota. Obični ljudi nemaju posebnu sobu, nemaju nikakav oltar. Oni su sve vreme zaključani u kuhinji, pa naravno da ne mogu da uđu u sobu u kojoj je živa božanstvenost. Oslobođena duša je u stanju da živi u sobi sa oltarom, ali se plaši da će je, ako uđe u kuhinju da bi pomogla drugima, nebožanske stvari odande napasti, pa će im opet podleći, kao što je to bilo i pre oslobođenja.

Ali, ostvarene duše su izuzetno moćne. One znaju šta su i odakle su došle. Zahvaljujući svojoj univerzalnoj i transcendentalnoj svesti, one mogu da uđu u neznanje čovečanstva, u zemaljsku svest kao takvu, i prosvetle je bakljom svoje svetlosti. One to čine iz svoje beskrajne samilosti, a ne zato što u sebi imaju još iskušenja ili loših sila. Ne! One namerno ulaze u neznanje, kako bi čovečanstvo moglo da se iz korena preobrazi. Ali, samo ostvarene duše visokog reda mogu da prihvate taj smeli izazov.

Oslobođena duša je kao dete, veoma lepo i čisto. Ali, dokle možete da budete sa detetom? Sa njegovom sposobnošću ne možete da odete daleko, ni da ostvarite Najviše. Ali, ostvarena osoba je poput zrelog čoveka, koji može da vam ponudi ogromnu težnju, svetlost, mudrost i živu stvarnost. Oslobođena duša će vas inspirisati da idete putem, ali će vas ostvarena duša ne samo inspirisati, već i voditi do cilja.

Ostvarena duša ne samo da je vodič, ne samo da je put, već je i sam Cilj. Ona se najpre pretvara da nije čak ni vodič, već samo neko ko inspiriše tragaoca. Potom ona dolazi i kaže tragaocu da je vodič, ali ne i put. Međurim, postepeno, ona pokazuje da ja ona sama takođe i put. I na kraju, ona čini da tragalac oseti njenu bezgraničnu Samilost i pokazuje mu da ne samo da je vodič i put, već i sam Cilj, tragaočev sopstveni Cilj.

Jedna ostvarena duša može da dotakne podnožje drveta ostvarenja, ili može da se popne na najvišu granu i odozgo donese voće da bi ga podelila sa čovečanstvom koje čeka dole. To je ostvarenje. Ali, čak je i onaj ko samo dodirne drvo ostvarenja i ostane da sedi u podnožju drveta, a da se ne penje uz njega niti odozgo donosi bilo šta, superiorniji od oslobođene duše.

A opet, nije lako postići oslobođenje. Veoma je, veoma teško osloboditi se neznanja. Od miliona i milijardi ljudskih bića na zemlji, možda ima deset ili dvadeset, pa možda čak i sto oslobođenih duša. Ali, sam Bog zna koliko je malo ostvarenih duša. Ostvariti najviši Apsolut kao svoj sopstveni i stalno osećeti da to ostvarenje nije nešto što ste zapravo postigli, već nešto što večito jeste – to se zove ostvarenje.

From:Sri Chinmoy,Onostrano u nama — Zbirka tekstova 1964-1974, Agni Press, 1975
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/bw