Pitanje: Kako mogu da izrazim i ispoljim ljubav u fizičkom svetu?

Šri Činmoj: Ako hoćeš da izraziš i ispoljiš božansku ljubav u fizičkom svetu, moraš da upotrebiš svoju duhovnu snagu volje. Ta snaga volje nije agresivna; ona je sva predanost. Zahvaljujući svom svesnom jedinstvu sa Voljom Svevišnjeg, moći ćeš da u prvi plan izneseš svoju duhovnu snagu volje. Kad to odobri Svevišnji, moći ćeš da na automatski i spontan način upotrebiš svoju božansku snagu volje da bi izrazio ljubav prema čovečantvu. Kad zaista budeš imao tu božansku snagu volje, tvoja čista ljubav zračiće čak i iz tvojih nesvesnih kretnji. Ljudi oko tebe će jasno osećati tu božansku ljubav i steći ogromnu korist od tvog božanskog prisustva. Isto tako, možeš da izraziš i ispoljiš ljubav u fizičkom svetu pomoću svoje čiste meditacije. Dok si u najdubljoj meditaciji, pokušaj da osetiš svoju najčistiju ljubav. Potom pomisil na osobu koju voliš. Ako se koncentrišeš na nju, možeš da joj ubrizgaš svoju čistu božansku ljubav. Gledajući neku osobu očima svoje duše, možeš da ispoljiš ljubav u fizičkom svetu.

From:Sri Chinmoy,Onostrano u nama — Zbirka tekstova 1964-1974, Agni Press, 1975
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/bw