Milost i samilost

Mi se okrećemo Gospodu radi Milosti; On glada na nas radi naše iskrenosti.

Slabašna molitva spušta odozgo Božiju svemoguću Milost. Tolika je velikodušnost Božije Samilosti.

Za iskreno srce, Božija Milost je brža od tkačkog čunka. Za neiskreno srce, sporija je od same lenjosti.

Za one koji misle, Bog može biti neugodan, ali je za one koji osećaju On sušta Dobrota.

Iako čovek često gubi veru u Boga, Bog nikada ne gubi Svoje Strpljenje. Jer, On zna da je suđeno da Njegova Milost spase čovečanstvo od pipaka sopstvene bede.

Naše suze upućene Bogu naša su najveća snaga kojom odozgo dovodimo Njegovu nepokolebljvu Zaštitu.

Ako bi čovek hteo da ga prosvetli samo jedna reč sa Božijih usana, onda je ta reč Samilost.

Iako mi odgovaramo Bogu za sva naša svesna i nesvesna dela, Bog, pošto je naš Otac, ne nalazi bolji način da postupi prema nama osim da sa Svojom dobrodušnom Samilošću prihvati naše beskrajne greške.

Mi možda nećemo lično videti Boga. Ali, ako možemo da uvidimo odnos između Njegove Milosti i Njegove Moći, to je isto kao i da smo Ga videli.

Mi nudimo Bogu našu predanu bespomoćnost odozdo. On nas obasipa blagoslovima odozgo.

Božija Milost i Božija Pravda bili su suparnici od nastanka sveta. Ali, suvišno je i reći da Njegova Pravda nikad ne može da održi korak sa Njegovom Samilošću.

Mi zbijamo otrovne šale i kad treba i kad ne treba. Ali, ako se Bog ikad našali – a suvišno je i reći da On to čini sa određenim ciljem i sa najdobroćudnijim namerama – mi smesta lijemo gorke suze ili se užasno razbesnimo.

Ako pomislimo na Božiju Pravdu pre nego što pomislimo na Njegovu Samilost, naša srca će biti u zabludi. Njegova Pravda želi da čovek bude potpuno razotkriven, ali Njegova Samilost želi da zakloni velom ljudske ludosti i nedela.

Ovaj univerzum nije dovoljno veliki da se u njega pokopa Božija Milost. Zato ona nikad neće nestati.

Naš neprijatelj je gnev. Neprijatelj gneva je strpljenje. I strpljenje ima neprijatelja, zvanog neznanje. A znajte i da slepo neznanje takođe ima jednog neverovatnog neprijatelja. Ko je to? Božija Milost.

Božija Samilost je nešto što dolazi svima, pošto je potpuno van domašaja ljudske iskvarenosti. Božija Milost koja se spušta i čovekovo blaženstvo koje se uspinje nerazdvojni su delovi zemaljske svesti koja evoluira.

From:Sri Chinmoy,Onostrano u nama — Zbirka tekstova 1964-1974, Agni Press, 1975
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/bw