Pitanje: Može li nam um pomoći da održimo visok nivo svesti?

Šri Činmoj: Ne, um nam nikako ne može pomoći da održimo visok nivo svesti. Ako um traga i vapi, on može da pomogne da se nivo svesti podigne. Ali, um nam ne može pomoći da održimo visok nivo svesti. Jedino je svetlost duše u stanju da to učini. Duša je tu sposobnost dala i srcu, pa srce to može da učini umesto duše. Ali, ako pomoć dolazi iz srca, koje nije još potpuno prosvetljeno, naša svest neće ostati na istom visokom nivou. Ipak, srce ima daleko više sposobnosti nago um da nam pomogne da održimo visok nivo svesti.

From:Sri Chinmoy,Onostrano u nama — Zbirka tekstova 1964-1974, Agni Press, 1975
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/bw