Pitanje: Kako možemo da se naučimo da volimo čovečanstvo, ne samo kao jednu kolektivnu celinu, već pojedinačno, kada su nedostaci i loše osobine neke osobe veoma očigledni?

Šri Činmoj: Kada vidite da su nedostaci i loše osobine neke osobe očigledni, pokušajte da smesta osetite da je njene mane i loše osobine ne predstavljaju u potpunosti.Njeno pravo ja beskrajno je bolje od onoga što vidite sada. Sa druge strane, ako zaista želite da volite čovečanstvo, onda morate da ga volite onakvo kakvo je sada, a ne da očekujete da dostigne određeni nivo. Ako čovečanstvo mora da postane savršeno da biste vi bili u stanju da ga prihvatite, onda mu vaša ljubav, naklonost i brižnost nisu ni potrebni. Ali, upravo sada, u njegovom nesavršenom stanju svesti, čovečanstvu jeste potrebna vaša ljubav. Dajte čovečanstvu makar i najbeznačajniju i najograničeniju ljubav koja vam stoji na raspolaganju. To je zlatna prilika. Kada propustite tu priliku, vaše buduće patnje biće neizdržive, jer će svanuti dan kada ćete shvatiti da su nesavršenosti čovečanstva vaše sopstvene nesavršenosti. Vi ste Božija tvorevina; a to je i čovečanstvo. Čovečanstvo je samo jedan izraz vašeg univerzalnog srca. Vi možete i morate voleti čovečanstvo, ne samo kao celinu, već i pojedinačno, jer sve dok i ukoliko čovečanstvo ne ostvari svoj vrhunski Cilj, vaše sopstveno božansko savršenstvo neće biti potpuno.

From:Sri Chinmoy,Onostrano u nama — Zbirka tekstova 1964-1974, Agni Press, 1975
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/bw