393

Ljubav je uvek skupa, bilo da je nebeska, bilo da je zemaljska.

From:Sri Chinmoy,Onostrano u nama — Zbirka tekstova 1964-1974, Agni Press, 1975
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/bw