Pitanje: Kakav je odnos između Svetlosti i Blaženstva?

Šri Činmoj: Svetlost i Blaženstvo su nerazdvojni. Oboje otelovljuju Istinu, ali svako od njih sadrži određeni aspekt Istine koji možemo da prizovemo. Kad prizovemo Svetlost, osećamo da će naš život neznanja, koji je trajao hiljadama godina, biti uklonjen: nastojimo da prosvetlimo naš život tame. Kada prizovemo Blaženstvo, osećamo da će naša hiljadugodišnja patnja biti uklonjena; nastojimo da preobrazimo naše bolove i patnje u Blaženstvo.

From:Sri Chinmoy,Onostrano u nama — Zbirka tekstova 1964-1974, Agni Press, 1975
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/bw