287. Pitanje: Kako možemo da vodimo disciplinovan život?

Šri Činmoj: Disciplinovan život dolazi samo od jedne stvari, a to je težnja, unutrašnji plač. Kad plačemo za spoljašnjim stvarima, mi ih ponekad dobijemo, a ponekad ne. Ali, ako je naš unutrašnji plač iskren, mi vidimo da ispunjenje uvek dolazi. Dete plače za mlekom. Ono plače u svojoj kolevci u dnevnoj sobi. Majka je možda u kuhinji, ali ma gde da je, ona trčeći dolazi da nahrani dete mlekom. Zašto? Majka oseća da je detetov plač istinski i iskren. Slično time, u duhovnom životu mi imamo jedan unutrašnji plač. Ako imamo taj unutrašnji plač, tad nije važno kada plačemo. To može biti u podne, ujutro ili uveče. U bilo kom trenutku, taj unutrašnji plač stiže do Boga i Bog će sigurno odgovoriti na njega. Ako neko želi da disciplinuje sebe, ako je nezadovoljan svojim neurednim životom i ako oseća da mu disciplinovan život može doneti pravo ispunjenje, savršenstvo i zadovoljstvo, onda će Bog neizostavno pomoći tom tragaocu. Ako postoji unutrašnji plač, ništa na ovom svetu se ne može odbiti. Nijedan plod se ne može odbiti osobi koja ima taj unutrašnji plač.

Mi, kao ljudska bića, plačemo za imenom i slavom, za mnogim stvarima. Ali, ne plačemo za onim što je od vrhunskog značaja, a to je Božije unutrašnje Blago. Šta je Njegovo unutrašnje Blago? Njegovo unutrašnje Blago je božansko ispunjenje, božansko svršenstvo. Nijedno ljudsko biće nije savršeno. Ali, naš cilj je da budemo savršeno savršeni. To savršeno Savršenstvo može doći jedino od samodiscipline. Samodisciplina je prethodnik samootkrića. Samootkriće je glasnik ispoljenja Boga.

Bog je potpuno spreman. On je više nego rad da ponudi svoje savršeno Savršenstvo. Ali, da bismo dobili to savršeno Savršenstvo, mi moramo da izrastemo u uspinjući plamen koji nazivamo težnjom, stalnom težnjom. Dok se taj plamen težnje uzdiže ka Najvišem, on prosvetljuje sve što je mračno oko njega. Što se više uspinje, to je veće i više ispunjujuće naše ispoljavanje.

From:Sri Chinmoy,Onostrano u nama — Zbirka tekstova 1964-1974, Agni Press, 1975
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/bw