282

Sumnja je fatalna bolest, ali nije konačni kraj. Nedostatak težnje označava kraj našeg istinskog života.

From:Sri Chinmoy,Onostrano u nama — Zbirka tekstova 1964-1974, Agni Press, 1975
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/bw