Pitanje: Može li svako da se bavi Jogom?

Šri Činmoj: Da, svako može da se bavi Jogom i to nezavisno od toga koliko godina ima. Ali, moramo da razumemo šta Joga zaista podrazumeva. Na nesreću, na Zapadu mnogi misle da Joga predstavlja fizičke položaje i vežbe disanja. To je žalosna greška. Ti položaji i vežbe su uvodne i pripremne faze koje vode ka koncentraciji i meditaciji, koje nas jedino mogu dovesti do dubljeg, višeg i punijeg života. Joga nije nešto neprirodno, nenormalno ili nezemaljsko. Ona je nešto praktično, prirodno i spontano. U ovom trenutku, mi ne znamo gde je Bog i kako Bog izgleda. Ali, ako upražnjavamo Jogu, možemo da Ga vidimo iz prve ruke. Baš kao što u materijalnom svetu neprekidnim vežbanjem postižemo uspeh u aktivnosti koju smo izabrali, tako i u duhovnom svetu, vebžanjem Joge, mi postižemo cilj nad ciljevima - ostvarenje Boga.

From:Sri Chinmoy,Onostrano u nama — Zbirka tekstova 1964-1974, Agni Press, 1975
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/bw