Pitanje: Ponekad ljudi kažu da je san uvek bolji od stvarnosti i nisu zadovoljni time da stvarno postignu nešto, jer kad se jednom postigne cilj, nema više kuda da se ide. Da li to važi i za duhovni život?

Šri Činmoj: U duhovnom životu, moramo da znamo da našem putovanju nema kraja, jer Bog nije i ne može biti zadovoljan nijednim pojedinačnim nivoom. Današnji san će se preobraziti u sutrašnju stvarnost. A opet, sutrašnja stvarnost biće beznačajna u odnosu na stvarnost koja će biti naš cilj prekosutra. Nema kraja našoj stvarnosti, zato što u sebi stalno imamo beskrajnu Božanstvenost. Naš cilj je da promenimo lice stvarnosti, od svetlog preko svetlijeg do najsvetlijeg, od visokog preko višeg do najvišeg. Čak i u najvišem, stvarnost mora da stalno prevazilazi, prevazilazi, prevazilazi, jer Bog ne prihvata, ne može da prihvati i nikad neće prihvatiti nikakav kraj Svog stvaranja. Stvaranje je Njegov napredak, Njegovo sopstveno kretanje, a Bog želi beskrajan napredak na bezbrojne načine.

From:Sri Chinmoy,Onostrano u nama — Zbirka tekstova 1964-1974, Agni Press, 1975
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/bw