Tvoja Mudrost

```

Tvoja Mudrost srce mi ispunjava.

Sve, svuda,

Sadašnjost, budućnost, prošlost,

Moje Ja jeste – i sve održava.

Mom ushićenju kraja nema;

Moja mračna slepa ograničenja

Sasvim su nepojmljiva.

Onaj koji svoj Cilj gradi sam ja.

Mog života san neznanja

Ka Tvojoj Volji usmeravam.

Sada menjam tok

Mojih dubina besciljnog potoka. ```

From:Sri Chinmoy,Onostrano u nama — Zbirka tekstova 1964-1974, Agni Press, 1975
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/bw