Odlučnost i volja

Ako hoćemo da razvijemo odlučnost, ne smemo da mislimo na niži, emocionalni vital, već na dinamički, energični vital. Moramo da o sebi mislio ne kao o agresivnom vitalu, koji veoma rado uživa u depresiji i frustraciji, već kao o vitalu koji je pun odlučnosti. Ako vital hoće da nešto postigne po svaku cenu, onda je to nebožanski vital. Ali, nebožanski vital samo uništava naše mogućnosti i potencijale. Ako postupimo na nizak način, ako zloupotrebimo svoju rešenost, ne možemo da postignemo ništa. Ali, ako vital želi da radi posvećeno i sa ogromnom iskrenošću, to jest, ako mu je potrebna istina i ako se neće smiriti dok ne postigne istinu, onda je to božanski vital. Božanski vital čezne za svim što je pozitivno. Njemu je potrebna Svetlost. Bez svetlosti, on neće biti ispunjen. Potrebna mu je božanska Moć, Moć koja gradi, a ne moć koja ruši. Potrebna mu je božanska Ljubav; ljubav koja širi, a ne ljudska ljubav koja se okončava frustracijom.

Recimo da je jedno dete počelo da uči u osnovnoj školi. Ono kaže: «Rešen sam da magistriram; dok to ne uradim, neću prestati da učim». Ako je njegova sasvim iskreno, ono će jednog dana postići svoji cilj. Slično tome, ako u duhovnom životu vital obeća da će odozgo doneti Mir, Svetlost i Blaženstvo u beskrajnoj meri, na kraju će sigurno to i učiniti.

Ali, odlučnost vitala nije dovoljna. Odlučnost, na kraju krajeva, dolazi iz duše. Kad koristimo tu moć na fizičkom, vitalnom ili mentalnom planu – to jest, na spoljašnjem planu – mi je nazivamo odlučnošću. Ali, kada je koristimo na psihičkom nivou, mi je nazivamo snagom volje, svetlošću duše. «Snaga volje» je duhovni izraz koji koristimo za odlučnost. Kada svetlost duše uđe u vital, mi možemo da imamo usredsređenu odlučnost. Usredsređena odlučnost je božanska odlučnost, istinska snaga volje.

Kada smo u običnom ljudskom životu odlučni da nešto učinimo, mi tu odlučnost zadrđžimo pet minuta, a potom naša odlučnost nestane. Ako pokušavamo da steknemo odlučnost svojom snagom, ona neće potrajati. Ali, kad budemo znali šta je snaga volje duše, videćemo da ona traje mnogo godina, čak i celog života.

Božanska odlučnost se javlja automatski ako meditiramo na srce, na svetlost srca. Svaki tragalac može da razvije sposobnost da iznese svetlost na površinu. Ako radije meditiramo na nešto drugo nego na srce, naša odlučnost će se možda kolebati. Pretpostavimo da smo rešeni da narednog jutra ustanemo u pet. Sutra ćemo možda uz veliku muku zaista ustati u pet. Ali, prekosutra ćemo naprosto zaboraviti da uopšte ustanemo. Nismo dali odlučno obećanje, pa ćemo ustati u osam ili deset sati. Zašto? Zato što nismo napunili našu bateriju. Ako tokom meditacije dobijemo božansku svetlost od duše i ako se iskreno molimo duši da nas probudi u pet, duša će biti zadovoljna. Čak i ako odemo na spavanje u dva ujutro, bićemo u stanju da ustanemo u pet. Duša će nas probuditi. Duša je ta koja može da preuzme odgovornost da za nas učini ono što je neophodno. Tragaoci za Istinom i Svetlošću će se uvek truditi da imaju slobodan pristup volji duše. Jedino ako se svesno potrudimo da se poistovetimo sa voljom naše duše i sa odlučnošću našeg unutrašnjeg bića, naši napori će imati moć.

From:Sri Chinmoy,Onostrano u nama — Zbirka tekstova 1964-1974, Agni Press, 1975
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/bw