231

Da li je čoveku ostavljen bilo koji način da bude slobodan? Svakako da jeste. Onog trenutka kad oseti da je njegov um jedna Božija misao, on može da bude slobodan kao ptica na nebu; njegov život, ma koliko da je prolazan, dah je njegovog Unutrašnjeg Pilota.

From:Sri Chinmoy,Onostrano u nama — Zbirka tekstova 1964-1974, Agni Press, 1975
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/bw