Pitanje: Kako možemo da razvijemo strpljenje?

Šri Činmoj: Šri Činmoj: Da bismo razvili strpljenje, moramo da osetimo da smo započeli duhovno putovanje, jedno unutrašnje putovanje, koje ima cilj, a taj cilj nas želi i potrebni smo mu isto toliko koliko mi želimo njega i koliko nam je on potreban. Taj cilj je spreman da nas prihvati, da nam da ono što ima, ali će on to učiniti na svoj način, u Božijem odabranom Času. Moramo da znamo da će nam Bog dati Svoje Blago kad za to dođe vreme.

Strpljenje nam nikad neće reći da je to nemoguć zadatak. Strpljenje će nam jedino reći ili da mi nismo spremni ili da još nije došlo vreme. Mi možda imamo osećaj da smo spremni, ali moramo da znamo da naše celovito biće, naše potpuno biće, nije spremno. Naša duša može da bude spremna, naše srce može da bude spremno, naš um može da bude spreman, ali možda naš vital i fiziško nisu spremni da dosegnu taj cilj, odnosno Svetlost i Istinu. Kad čitavo naše biće bude spremno, sam cilj će osvanuti u našoj težećoj svesti. Kad kucne čas, cilj će nas privući sebi kao magnet.

Kad živimo duhovni život, moramo da osetimo da strpljenje nije nešto pasivno. Naprotiv, ono je dinamično. Strpljenjem mi razvijamo našu unutrašnju snagu, našu unutrašnju snagu volje. Istina je da lako možemo da steknemo strpljenje ako imamo snagu volje. Ali, isto je tako istina da će se, ako imamo strpljenja, naša unutrašnja volja razviti na jedan poseban način.

From:Sri Chinmoy,Onostrano u nama — Zbirka tekstova 1964-1974, Agni Press, 1975
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/bw