Pitanje: Da li je moguće da se čovek i nenamerno uplete u nečije nečiste vibracije?

Šri Činmoj: Šri Činmoj: Da, sasvim je moguće. Uprkos tome što je sam apsolutno čist, čovek može da podlegne nečistotama drugih. Zapravo, osoba koja je čista nema dovoljno unutrašnje snage da spreči da nečistote drugih uđu u njen sistem. Zato duhovni učitelji često govore aspirantima da se ne druže sa spoljašnjim svetom, sa ljudima koji nisu čisti. Aspiranti mogu da sami budu potpuno čisti; ali, ako pored toga nisu i veoma snažni, oni su bespomoćni. Njihova čistota može biti iskidana na parčiće, kao ruža. Ruža je lepa za gledanje, jer je otelovljenje čistote. Ali, ako neko hoće, može da je iskida na parčiće. U našem svakodnevnom životu mi često nailazimo na ljude i mesta koji su veoma nečisti. Dok hoda ulicom, neka duhovna osoba može da oseti ogromnu nečistotu na određenom mestu na kome običan čovek neće ništa primetiti. Za običnog čoveka, sva mesta su praktično ista. Ali, jedna duhovna osoba zna da količina čistote i nečistote strahovito varira od mesta do mesta i od čoveka do čoveka. Zato je to što kažeš potpuno tačno. Jedini način da se to spreči je da upotrebimo moć naše duše da bismo ojačali. Moć duše uvek bdi i lako nam može priteći u pomoć.

From:Sri Chinmoy,Onostrano u nama — Zbirka tekstova 1964-1974, Agni Press, 1975
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/bw