Pitanje: Koja je najviša vrsta čistote koju mogu da postignem?

Šri Činmoj: Čistota u fizičkom. Uvek bi trebalo da se trudiš da prizoveš čistotu u svoje netežeće telo. Niže fizičko i emocionalni vital ispod pupka moraju se potpuno pročistiti. Ljudska bića u izvesnoj meri imaju čistotu u srcu. U umu je ima veoma malo. U vitalu je čistota potpuno izmešana sa nečistotom. Tu se zajedno igraju agresija i dinamizam, ali je agresija nečistota, a dinamizam čistota. Ispod vitala je fizičko. Zbog lenjosti i tromosti, tu caruje tama. A gde je tama, možemo biti sigurni da je nečistota gazda. Moraš da težiš za čistotom u grubom fizičkom. Fizičkom u tebi je potreban korenit preobražaj, a za to ti je potrebna fizička čistota. Čistota u fizičkom se može uspostaviti samo ako odozgo unosimo svetlost u fizičku i nižu vitalnu svest, posebno ispod pupčanog centra. Kako da to uradiš? Pomoću stalne molitve koja uzdiže i stalnog unutrašnjeg vapaja za svetlošću. Svetlost i tama ne mogu da opstanu zajedno; to je nemoguće. Kada se moliš za čistotu, moraš da osetiš da ti je zapravo potrebna svetlost. I ne smeš da naprosto ponavljaš reč „čistota“ kao papagaj. Trebalo bi da meditiraš na transcendentalnu Svetlost. Kad se svetlost spusti u tvoj emocionalni vital i fizičko telo, ta svetlost će automatski, spontano pročistiti nesvesne ili niže svetove u tebi. Ona će najpre pročistiti, a potom prosvetliti tvoju svest, koja u ovom trenutku nesvesno izražava fizičku istinu: svet iskušenja, osujećenja i uništenja.

From:Sri Chinmoy,Onostrano u nama — Zbirka tekstova 1964-1974, Agni Press, 1975
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/bw