Moje telo

O moje telo, ti si dar Svevišnjeg. Mogućnosti neiscrpne duboko u sebi nosiš. Ne shvatiti tebe, znači ne shvatiti odabrani Božiji instrument.

Ti ne smeš, ti ne možeš da osvojiš čitav svet svojom fizičkom snagom. Ponudi svoje srce koje raste srcima dalekim i bliskim. Ponudi svoju dušu što sja dušama unaokolo, ispod, iznad. Jedino ćeš tada postati osvajač i vlasnik čitavog Božijeg svemira.

O moje telo, uvek prizovi svoju dušu da te vodi. Prizovi! Nikad te neće skoliti jednoličnost života lišenog zbivanja. Brzinom svetlosti teći će tvoj neumorni pohod... uvis do najvišeg, unutar do najdubljeg, napred do najdaljeg.

Pevaj! Pevaj pesmu blaženstva u Besmrtnosti. Diši! Diši dah svesti u Besmrtnosti. Živi! Živi život postojanja u Besmrtnosti.

Smrt? Umreti ne smeš. Jer tvoja bi smrt bila veliki gubitak za čovečanstvo i još daleko veći gubitak za Božanstvo. Bori se, o telo moje! Bori se sa neznanjem na život i smrt. Nikad ne dozvoli neznanju da te obavije, tvoju spoljašnju odoru. Tvoj borbeni napori biće krunisani uspehom.

O telo moje, budi mi dobro u veke vekova. Neka se u svakoj tvojoj zemaljskoj godini nađe milijarda godina što ispunjuju.

Bog, večni sanjar, sanja u tebi, kroz tebe, sa tobom. Bog, večna Stvarnost, živi za tebe, sa tobom i u tebi.

From:Sri Chinmoy,Onostrano u nama — Zbirka tekstova 1964-1974, Agni Press, 1975
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/bw