142

Problemi ne znače da je neko nesposoban. Problemi ne znače da je neko nepodoban. Problemi ne znače da nekom nešto fali. Problemi ukazuju na čovekovu svesnu potrebu za prevazilaženjem sebe u unutrašnjem svetu i njegovu svesnu potrebu za samousavršavanjem u spoljašnjem svetu.

Ti imaš problem. On ima problem. Ona ima problem Tvoj problem je što ti se svet ne klanja. Njegov problem je što ga svet ne voli. Njen problem je u tome što oseća da ne pomaže Bogu u svetu na odgovarajući način. Da bi rešio tvoj problem, moraš da pobediš svoj ponos. Da bi rešio svoj problem, on mora da pobedi svoju pohlepu. Da bi rešila svoj problem, ona mora da pobedi svoj samovoljni i samoveličajući ego pun želja.

Svaki problem je jedna sila. Ali, kad uvidimo u čemu je problem, mi duboko u sebi osećamo jednu još veću silu. A kada se suočimo sa problemom, mi dokazujemo problemu da ne samo da imamo veću silu, već i da mi sami jesmo najveća sila na svetu.

Problem se uvećava kad srce okleva, a um kalkuliše. Problem se smanjuje kad se srce suoči sa njim, a um podrži srce. Problem se topi kad um upotrebi svoju svetlost traganja, a srce svoju svetlost prosvetljenja.

Ako je strah naš problem, tad moramo da osetimo da smo odabrani vojnici Gospoda Svemogućeg. Ako je sumnja naš problem, moramo da osetimo da duboko u sebi imamo More Božije Svetlosti. Ako je ljubomora naš problem, moramo da osetimo da smo mi jedinstvo Božije Svetlosti i Istine. Ako je nesigurnost naš problem, moramo da osetimo da Bog nije ništa drugo i da ne može biti ništa drugo do stalno i neprekidno jemstvo da će nas smatrati potpuno Svojim.

Ako je telo naš problem, naša stalna budnost i pažnja mogu da reše taj problem. Ako je taj problem vital, naša uzvišena imaginacija može da reši taj problem. Ako je problem um, naše prosvetljujuće nadahnuće može da reši taj problem. Ako je problem srce, naša usavršavajuća težnja može da reši taj problem. Ako je problem život, naše ispunjujuće samootkroće može da reši taj problem.

Individualni problem se javlja kad konačno ljudsko biće hoće da poseduje beskonačno čovečanstvo. Univerzalni problem se javlja kad beskonačno hoće da vaja, vodi, oblikuje, preobrazi i božanski i vrhunski ispuni konačno, a konačno neće da sluša naloge Beskonačnog.

Problem nije glasnik poraza ili neuspeha. Problem se može preobraziti u dozivajuće Ruke Svevišnjeg koje nas mogu odneti našem suđenom Cilju, Cilju večno prevazilazećeg i večno ispunjujućeg Onostranog.

From:Sri Chinmoy,Onostrano u nama — Zbirka tekstova 1964-1974, Agni Press, 1975
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/bw