Pitanje: Da li bi, molim te, mogao da objasniš kako zakon karme utiče na nas u ovom životu i u našem narednom životu?

Šri Činmoj: Mi nosimo prošlost u sebi. To je jedan neprekidni tok. «Što si posejao, to ćeš i požnjeti». Ako učinimo nešto pogrešno, moramo da znamo da ćemo bilo danas, bilo sutra, bilo u fizičkom svetu ili u unutrašnjem svetu, snositi posledice. Ako stalno kradem, uhvatiće me i strpati u zatvor ili ću patiti na neki drugi način. A ako učinim nešto dobro, ako se molim, ako meditiram, ako činim božanske stvari, moje će biti i posledice toga. Ponekad vidimo da neko ko je učinio nešto loše uživa u svetu. Ali, možda je on učinio nešto izuzetno, nešto sjajno u svojoj prošloj inkarnaciji, a sada uživa posledice svoga dobrog dela, dok rezultati njegovih loših dela nisu još počeli da donose plodove. U veče njegovog života, ili u njegovom budućem životu, on će sigurno biti kažnjen.

U slučaju običnog čoveka, čoveka koji ne teži, karmička raspodela je nezaobilazna, neizbežna. Zakon karme neprekidno vezuje; poput zmije se obavija oko njega. On mora da plati danak, taksu; zakon karme je nemilosrdan. A opet, postoji nešto što se zove Božija Milost. Živeo sam u neznanju i učinio nekoliko loših stvari. Ali, ako gorko plačem i vapim za oproštajem, svakako će se Božija Samilost spustiti na mene. Kad neka osoba stupi u duhovni život, njena karma se lako može poništiti, ako Božija Volja deluje kroz nekog duhovnog Učitelja. Postepeno, beskrajna Božija Milost može da poništi posledice njegove loše karme, a da ubrza posledice njegove dobre karme. Ako neki tragalac ne samo da želi duhovni život, već i iskreno upražnjava duhovni život svakog dana, on može da se uzdigne iznad zakona karme, jer će Bog sigurno obasuti Svojom bezgraničnom Milošću glavu i srce tog tragaoca. Naravno, ne možemo stalno iznova raditi neke nebožanske stvari i osećati da će nam Bog uvek oprostiti. Ne. Ali, ako Bog vidi da duboko u meni preovlađuje duševni plač, ako vidi da sam iskren i da težim i da hoću da se oslobodim od mreža neznanja, On će mi ne samo oprostiti, već će mi i dati neophodnu snagu da ne ponavljam opet istu grešku.

Kad se ponovo vratimo u našoj narednoj inkarnaciji, naravno da ćemo morati da započnemo svoje putovanje u skladu sa posledicama naše prošle karme. Ako smo učinili mnogo pogrešnih stvari, ne možemo da očekujemo da ćemo ostvariti najvišu Istinu u našoj sledećoj inkarnaciji. Ali, ako je tu Božija Milost, mi lako možemo da poništimo pogrešne stvari koje smo već učinili tokom ovog života.

From:Sri Chinmoy,Onostrano u nama — Zbirka tekstova 1964-1974, Agni Press, 1975
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/bw