121

Čovek, u suštini, nije ružan. Ali, teško je čoveku da izgleda lepo, jer je izgubio kontakt sa svojom dušom, detetom Sve-Lepote. Šta ja, na kraju, ono što detetu daje njegovu čar i lepotu? Zar to nije sjaj duše? Kad taj dodir izbledi i konačno se izgubi, dete postaje sumorni i podozrivi odrasli čovek.

From:Sri Chinmoy,Onostrano u nama — Zbirka tekstova 1964-1974, Agni Press, 1975
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/bw