Pitanje: Kakav je odnos između svesti i ostvarenja?

Šri Činmoj: Svest je nalik na ravno zeleno polje, a ostvarenje je kao najviši vrh Mont Everesta. To polje je direktno povezano sa planinom, a podnožje planine je direktno povezano sa vrhom planine. Ali, i svest i ostvarenje su delovi istog neprekidnog toka univerzalne Svesti.

From:Sri Chinmoy,Onostrano u nama — Zbirka tekstova 1964-1974, Agni Press, 1975
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/bw