Pitanje: Da li je duša uvek uverena da će otkriti svoju pravu misiju tokom svakog novog života na zemlji?

Šri Činmoj: Pre nego što uzme ljudsku inkarnaciju, duša dobija unutrašnju poruku o svom božanskom cilju na zemlji. Ona je potpuno svesna svoje misije i dolazi ovamo sa direktnim odobrenjem ili potvrdom Svevišnjeg. Ali, tokom života, delovanje fizičkog uma ponekad može da zakloni božansko nadahnuće duše i pravi cilj duše. Tada misija duše ne može da izbije u prvi plan. Ali, ako počnemo da težimo svojim umom, srcem i dušom, moći ćemo da shvatimo svrhu našeg postojanja ovde na zemlji. U svakom ljudskom biću se vodi neprekidna bitka između božanskog i nebožanskog. Neznanje sveta pokušava da proždere ljudsku težnju. Na današnjem nivou evolucije, najveći broj ljudskih bića živi u nebožanskom vitalu, u kome je sve želja, strepnja i uzbuđenje. Zato oni nisu svesni potreba duše.

From:Sri Chinmoy,Onostrano u nama — Zbirka tekstova 1964-1974, Agni Press, 1975
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/bw