Pitanje: Kako objašnjavate dušu detetu?

Šri Činmoj: Veoma sam srećan što mogu da odgovorim na ovo pitanje, jer jedino dete može da postavi spontano pitanje o duši. Duša je svesni deo Boga, ona ostaje u kontaktu sa Bogom i vratiće se nazad Bogu. Duša je svetlost koju nazivamo svest. Dete možda neće razumeti reč svest, pa možete da mu kažete da je duša nešto što nosi naše misli, naše ideje, naše poruke Bogu. Duša je glasnik koji odlazi Bogu i prenosi Mu naše poruke; ona razume naš jezik, a istovremeno razume i Božiji jezik.

Kad god dete kaže istinu, kad god učini nešto dobro, kad god učini nešto čime će vam udovoljiti, možete da kažete da njegova duša od njega traži da tako čini.

Isto tako, možete da kažete detetu da je duša stvarni posednik ili vlasnik tela. Kao što se dete igra sa igračkom, tako se i njegova duša igra sa njim. Dete zna da može da učini šta god hoće sa svojom igračkom, a da to ne utiče na njega. Ako hoće da se igra sa njom, može da se igra. Ako hoće da je razbije, može da je razbije, a ako se umori od igranja, može da igračku ostavi po strani. Slično tome, što se tiče duše, ako duša želi da ostane u telu i igra se sa telom, ona to može da učini. Ako se duša umori od igranja, ako duša želi da se vrati nazad svom Ocu, Bogu, ona to može da učini.

From:Sri Chinmoy,Onostrano u nama — Zbirka tekstova 1964-1974, Agni Press, 1975
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/bw