Moje ime, uzrast, dom

```

Konačno ime svoje znam.

Moje ime je večna igra koju igra Bog sam.

Konačno ime svoje znam.

Konačno znam uzrast svoj.

Moj uzrast je Beskraja broj.

Konačno znam uzrast svoj.

Konačno znam svoj dom.

Moj dom je gde lutaju moji svetovi prožeti plamenom.

Konačno znam svoj dom.

```

From:Sri Chinmoy,Onostrano u nama — Zbirka tekstova 1964-1974, Agni Press, 1975
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/bw