Pitanje: Kakav je odnos između duše i svesti?

Šri Činmoj: Dušu možemo uporediti sa komadom leda, a svest sa vodom.

From:Sri Chinmoy,Onostrano u nama — Zbirka tekstova 1964-1974, Agni Press, 1975
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/bw