Invokacija

```

Svevišnji, Svevišnji, Svevišnji, Svevišnji!

Ja Ti se klanjam, klanjam se.

Moj život Tvoj zlatni plug;

Mog puta Cilj Tvoj duševni San.

Svevišnji, Svevišnji, Svevišnji, Svevišnji!

Ja Ti se klanjam, klanjam se.

Svevišnji, ja sam Tvoja Milost što sja,

Moj svet su Tvoja Stopala Svetlosna,

Moj dah je Tvoje Vizije zmaj.

Ti si jedna Istina, jedan Život, jedno Lice.

Svevišnji, Svevišnji, Svevišnji, Svevišnji!

Ja Ti se klanjam, klanjam se. ```

From:Sri Chinmoy,Onostrano u nama — Zbirka tekstova 1964-1974, Agni Press, 1975
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/bw