_Pitanje: Da li bi, molim te, mogao da kažeš nešto o dobroj i o lošoj strani okultne moći?_

Šri Činmoj: U danima Šri Ramakrišne postojao je neko ko je imao okultnu moć. On je mogao da pokazuje svetlost na leđima. Ramakrišna je tu moć uzeo od njega. Ljudi će možda reći: „Kako je bio loš Šri Ramakrišna! Ta okultna moć je bila tuđe vlasništvo. Zašto ju je oduzeo? Ona je pripadala toj osobi. Zašto je Šri Ramakrišna ugrabio? Bio je tako pohlepan!“ Ali Šri Ramakrišna je govorio: „Ja to uzimam za njegovo dobro. On prikazuje svoju moć. Još uvek nije ostvario Boga, ali pokazuje svoju svetlost. On stvara senzaciju kod ljudi, a ja mu činim uslugu. Ja sam je oduzeo, ja sam je oduzeo.“ Sa duhovne tačke gledišta, Šri Ramakrišna je učinio pravu stvar, iako je to bilo tuđe vlasništvo

Jedan od Šri Aurobindove braće je napustio Ašram. On je takođe razvio neku vrstu svetlosti. Nalazio se u potpuno mračnoj sobi, bez imalo svetlosti. Šri Aurobindov brat je tada rekao: „Sada dovedite fotografa.“ Nije bilo blica, nije bilo svetlosti. On je rekao: „Za minut ili dva, ja ću osvetliti sobu.“ Nije bilo ni struje, ničega; bi je mrkli mrak. Pitao je fotografa:„Da li si spreman?“ Onda je osvetlio sobu, a fotograf je slikao.

Zatim je izveštaj o tome stigao do Šri Aurobinda, a Šri Aurobindo je rekao: „Tako dakle, time se bavi!“ Šri Aurobindo je bio u Pondičeriju, a njegov brat u Kalkuti. Šri Aurobindo je oduzeo okultnu moć svom bratu. Njegov brat se žalio. Rekao je: „Šta to radiš? Ti imaš tako puno moći. A morao si da uzmeš nešto što je moje.“Šri Aurobindo mu je odgovorio: „Da, ja imam tako mnogo moći. Ovo radim za tvoje dobro, za tvoje dobro. Nije mi potrebna tvoja moć, ali čineći ovakve stvari samo privlačiš gomilu. Tvoje ostvarenje Boga je je još uvek daleki vapaj“.

Ako moji učenici razviju neku okultnu moć, ja ću uraditi isto. Oduzeću je od njih. Definitivno ću je uzeti od njih za njihovo dobro. U jednom trenutku u jednom od naših Centara imali smo četiri ili pet samoproklamovanih „Bogoostvarenih“ duša. Jedan o njih mi je pisao i zamolio me je da mu kažem kako da mudro koristi svoju okultnu moć. Želeo je da ga posavetujem. Kakvu je okultnu moć imao? Na kraju su svi ti „Bogoostvareni“ ljudi napustili našu stazu. Svi su otišli, jedan po jedan.

Okultna moć i duhovna moć su kao talasi i okean. Okultna moć je kao veoma, veoma veliki talas. Duhovna moć je kao okean. Talasi nas mogu uplašiti, ali mada je okean ogroman, on nas ne plaši. Kada ogromni talasi dođu, onda se uplašimo.

From:Sri Chinmoy,Iznad privlačnosti i odbojnosti: prosvetljujuća pitanja i odgovori, Agni Press, 2012
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/bld