_Pitanje: Za mene je najteže da izaberem između dve situacije koje izgledaju jednake. Koji je dobar način da se odlučim između njih, ako dve situacije ili dva izbora izgledaju podjednako dobro?_2

Šri Činmoj: Postoje dve situacije i obema pridaješ isti značaj?

Pitanje: Obe izgledaju kao da nude određeno rešenje u mom životu, duhovno ili materijalno. Obe izgledaju podjednako dobre.

Šri Činmoj: Ti osećaš da će te oba puta odvesti do odredišta?

Pitanje: Da, Guru.

Šri Činmoj: Dobri dečače, dva puta nikad ne mogu da vode na isto odredište – već samo jedan put. Onaj drugi nije ispravan. Molim te da osetiš, pre nego što kreneš, da moraš da izabereš. A tada, kada kreneš, postojaće samo jedan put. Ne mogu postojati dva puta. Božansko u nama je već odabralo put duhovnosti.

Oba puta dobijaju od uma podjednak značaj. On kaže da će te bilo koji put odvesti do odredišta. Ali srce to neće uraditi. Srce će uvek odabrati jedan put. Um kaže: „Oh, ovaj put je dobar, a onaj put je podjednako dobar. Srce to neće učiniti. Srce će uvek odabrati jedan put.

Onda, koji je put ispravan? Kako izabrati? Kakva dilema! Nedelju dana, ili nešto više, meditiraćeš pre nego što pođeš na spavanje. Meditiraj! Nećeš misliti ni o jednom putu, da li je to ovaj ili onaj put. Potpuno ćeš se predati, apsolutno bezuslovno ćeš se predati.

Ti kažeš da osećaš da će te oba puta odvesti do odredišta. Molim te da se moliš Svevišnjem i da Njega pitaš. Moli se Svevišnjem da On odabere samo jedan put, pravi put. To će možda trajati jedan dan; možda će trajati dva dana. Čak i ako je to veoma komplikovano, za dve nedelje treba da dobiješ odgovor. Možda ćeš noću usniti san ili ćeš rano ujutru videti samo jedan put – ne dva puta. Dva puta ne mogu imati isti značaj – ne! Može postojati samo jedan put.

A sa druge strane, u tom konkretnom putu ćeš možda otkriti onaj drugi put kome si prethodno pridavao podjednak značaj. Da li razumeš? Izabrao si jedan put, a drugi put ćeš otkriti, na tvoje veliko iznennađenje, u tom putu koji si izabrao.


BLD 14-20. Šri Činmoj je odgovorio na sledeća pitanja u svom domu 10. novembra 1997. godine

From:Sri Chinmoy,Iznad privlačnosti i odbojnosti: prosvetljujuća pitanja i odgovori, Agni Press, 2012
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/bld